Strona w przebudowie

Ośrodek Pomocy Społecznej

05-510 Konstancin-Jeziorna

ul. Rycerska 13

Epuap: /OPSKONSTANCINJEZIORNA/skrytka

wolkonstancin@poczta.onet.plv

Telefony:

Rodzina 500 plus: (22) 756-34-86

rodzina500plus@opskonstancin.pl

Pozostałe wydziały: (22) 756-34-85

Numery wewnętrzne:

Pracownicy socjalni: 18

Rejonizacja pracowników socjalnych, dyżury i dokładny kontakt:

https://drive.google.com/file/d/0B-FitBqkB6OqN3RxZmJHbDdDbWM/view

Kasa: 15

Kancelaria: 12

Fundusz Alimentacyjny i Dodatki Mieszkaniowe: 31

Świadczenia Rodzinne: 28

Karta dużej rodziny: 31

Fax: 32